Příspěvkové organizace

Hl. m. Praha zřizuje v oblasti kultury a cestovního ruchu 16 příspěvkových organizací, kterým jsou prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy poskytovány finanční prostředky na provoz, modernizaci a rekonstrukce. Neinvestiční příspěvek kulturním organizacím zřízených hl. m. Prahou v oblasti kultury a cestovního ruchu byl v roce 2022 ve výši 1 330 701 000 Kč a investiční transfer ve výši 338 916 000 Kč. Kromě výdajů krytých dotací hl. m. Prahy byly i další, které si organizace financovaly ze svých tržeb, peněžních fondů a účelových neinvestičních i investičních dotací ze státního rozpočtu. Mezi zřizované organizace patří 10 divadel, Městská knihovna v Praze, Galerie hl. m. Prahy, Muzeum hl. m. Prahy, hvězdárny a planetárium, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a NKP Vyšehrad.

Muzeum hl. m. Prahy

Galerie hl. m. Prahy

Symfonický orchestr hl. m. Prahy

NKP Vyšehrad

Planetum - hvězdárny a planetárium

Švandovo divadlo

Hudební divadlo Karlín

Studio Ypsilon

Divadlo v Dlouhé

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Divadlo Na Vinohradech

Načíst další