Příspěvkové organizace

Hl. m. Praha zřizuje v oblasti kultury a cestovního ruchu 16 příspěvkových organizací, kterým jsou prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy poskytovány finanční prostředky na provoz, modernizaci a rekonstrukce. Neinvestiční příspěvek kulturním organizacím zřízených hl. m. Prahou v oblasti kultury a cestovního ruchu byl v roce 2022 ve výši 1 330 701 000 Kč a investiční transfer ve výši 338 916 000 Kč. Kromě výdajů krytých dotací hl. m. Prahy byly i další, které si organizace financovaly ze svých tržeb, peněžních fondů a účelových neinvestičních i investičních dotací ze státního rozpočtu. Mezi zřizované organizace patří 10 divadel, Městská knihovna v Praze, Galerie hl. m. Prahy, Muzeum hl. m. Prahy, hvězdárny a planetárium, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a NKP Vyšehrad.

Galerie hl. m. Prahy

Zjistit více

Městská knihovna v Praze

Zjistit více

Muzeum hl. m. Prahy

Zjistit více

NKP Vyšehrad

Zjistit více

Planetum - hvězdárny a planetárium

Zjistit více

Symfonický orchestr hl. m. Prahy

Zjistit více

Hudební divadlo Karlín

Zjistit více

Divadlo Na Vinohradech

Zjistit více

Divadlo Na zábradlí

Zjistit více

Divadlo pod Palmovkou

Zjistit více

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Zjistit více

Divadlo v Dlouhé

Zjistit více

Městská divadla pražská

Zjistit více

Studio Ypsilon

Zjistit více

Švandovo divadlo

Zjistit více