Muzeum hl. m. Prahy

Muzeum hl. m. Prahy

Muzeum města Prahy dokumentuje historii Prahy od pravěku po současnost. Spravuje bohatý sbírkový fond a objekty, které představují pražské dějiny. Výsledky svého snažení prezentuje s využitím moderních technologií prostřednictvím stálých expozic, krátkodobých výstav a širokého spektra doprovodných programů v osmi objektech. Muzeum města Prahy je moderní nezaměnitelnou institucí, která vede Pražany k identifikaci s jejich městem, vytváří a poskytuje kvalitní veřejný prostor pro obyvatele Prahy a její návštěvníky, zvyšuje prestiž města v zahraničí i v České republice a je důležitou součástí vzdělávání a výzkumu. Muzeum chce inspirovat, rozvíjet touhu po poznání, a tím propojovat jednotlivce s historií Prahy, její kulturou a kořeny, a posilovat tak hrdost a pocit sounáležitosti.

Hlavní budova Muzea města Prahy Historická hlavní budova muzea na Florenci prochází od roku 2020 generální rekonstrukcí vnitřních prostor. Po jejím znovuotevření v roce 2023 se mohou návštěvníci těšit na novou stálou expozici archeologie, Langweilova modelu Prahy, výstavy a řadu doprovodných akcí. Provoz v moderně zrekonstruované budově, která bude kompletně bezbariérová, muzeum zahájí rozsáhlou interaktivní výstavou rozloženého Langweilova modelu Prahy - v této podobě lze tento světově unikátní model spatřit jednou za několik desítek let. Langweilův model Prahy z let 1826–1837 bývá považován za nejatraktivnější exponát muzea.

Dům U Zlatého prstenu V jedinečné goticko-renesanční stavbě v sousedství Týnského chrámu se návštěvník seznámí se středověkou Prahou. Multimediální expozice Praha Karla IV. – středověké město představuje metropoli a její proměnu za vlády Karla IV. a dalších Lucemburků. Expozice - Praha 1606 unikátním způsobem přibližuje život v rudolfínské Praze prostřednictvím rozpohybovaného Sadelerova prospektu. Od listopadu 2022 pak bude v domě ke zhlédnutí výstava připravená ve spolupráci s Archeologickým muzeem Městského muzea ve Vratislavi Den na tržišti – Život obyvatel středověké Wrocławi.

Podskalská celnice na Výtoni V renesanční budově bývalé celnice na Výtoni, čp. 412 návštěvník pronikne do rázovité zaniklé pražské čtvrti Podskalí, historie voroplavby a paroplavby na Vltavě. Expozice Zaniklé Podskalí a život na Vltavě seznamuje s původním účelem stavby – tj. místem vybírání cla z dřeva připlaveného do Prahy. Dokumentuje život plavců, obchodníků s dřívím, dřevařů, pískařů, ledařů, vorařů a dalších „lidí od vody“ v časech starého Podskalí.

Zámecký areál Ctěnice Barokní areál na okraji Prahy 9 nabízí řadu muzejních expozic a výstav, které jsou zaměřené na rodiny s dětmi. Stálá expozice Řemesla v pořádku prezentuje světově unikátní muzejní sbírku pražských cechovních předmětů: jako např. torzo slavnostní korouhve pražského cechu řezníků, které dosahuje výšky téměř 3 metry a šířky 2 metry. Oblíbená je také stálá expozice Negrelliho viaduktu a nádraží Těšnov včetně kolejiště a nezbytných vláčků. Romantický zámek obklopený rozsáhlým parkem s hospodářskými budovami je využíván také pro pořádání časově omezených výstav a nejrůznějších kulturních akcí pro veřejnost.

Studijní a dokumentační centrum Norbertov, Müllerova vila a Rothmayerova vila Centrum Norbertov poskytuje kvalitní komentované prohlídky Müllerovy vily, nejkrásnějšího domu Adolfa Loose a Rothmayerovy vily, vlastního domu architekta Otto Rothmayera. V galerii na Norbertově se mohou zájemci o moderní architekturu blíže seznámit s dílem těchto dvou architektů prostřednictvím výstav, přednášek či komentovaných vycházek.

Clam-Gallasův palác Nově zrekonstruovaný barokní palác patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám Prahy a České republiky. Je skvělou ukázkou vrcholně barokního bydlení a způsobu života tehdejší aristokracie. Díky možnosti využívat část jeho interiérů muzeum získává kvalitní prostor pro prezentaci své bohaté sbírky z období baroka a zpřístupnit tak veřejnosti předměty jedinečné hodnoty. Kromě expozice baroka (2024) zde vznikne i palácová expozice (2023), která v Praze dosud neexistuje. Muzeum v paláci nabídne i časově omezené výstavy. Již od 21. října 2022 bude otevřena jedinečná výstava Josef Mysliveček, detto Il Boemo (1737–1781) a od března 2023 výstava Od korunovace 1723 ke korunovaci 1743.