Studio Ypsilon

Ypsilonka

Studio Ypsilon vzniklo v roce 1963. Je především divadlem autorského a studiového typu, které okamžitě umělo rafinovaně svobodně komunikovat (přes veškeré dobové omezení a zákazy) s veřejností skrze metaforickou řeč a opravdovost jednání. Koncepční silou je od počátku osobnost Jana Schmida - zakladatele, režiséra, autora, výtvarníka, dramaturga a také herce. Tato přední česká divadelní scéna, živoucí „legenda v srdci Prahy“, sídlí od roku 1978 v raně funkcionalistickém paláci Olympic ve Spálené ulici, v jehož architektonicky působivých prostorách nepřestává rozvíjet svůj nezaměnitelný styl a poetiku, které utvářejí kromě pověstné múzičnosti především tyto znaky: syntéza, výraz, komunikativnost, autenticita.

Systematicky pěstovanou tvůrčí metodou je v Ypsilonu improvizace, charakterizovaná programovou prací s řízenou náhodou, neukončeností a otevřeností díla. To vše se stále přítomným humorem, který vždy osvobozuje a přivádí k nadhledu. Na tomto půdoryse s divadlem úzce spolupracovali rovněž režiséři Evald Schorm, Jan Kačer, Jan Grossman, Milan Lasica, Ondřej Havelka, Juraj Nvota, Arnošt Goldflam, Jiří Havelka a další, scénografové Jaroslav Malina, Miroslav Melena, teoretik Zdeněk Hořínek, v posledních letech také režiséři Peter Oravec, Martin Tichý a další. V současnosti tvoří Studio Ypsilon citlivě budovaný a generačně neustále obnovovaný soubor se širokým a spřízněným okruhem hostů. Vícegeneračnost je tomuto divadlu, vzácně vnitřně propojenému, už déle vlastní. I tímto se nadále zaměřuje na diváky různého věku, sice různě rozlišeně, tj. s vědomím mentálního pohybu doby, ale se společným jmenovatelem kulturnosti a sounáležitosti. Stále je naplňována prvotní vize divadla jako volně pěstěné zahrady, již lze chápat i jako zmenšený model světa se vší jeho pestrostí a rozmanitostí, ovládaného nejen zákonitostmi přírody, ale i pravidly, jež ctí každé společenství slušných lidí, fungující i přes jinakost jednotlivců v příbuznosti a vzájemnosti.