Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé

Základním rysem inscenační práce Divadla v Dlouhé je záměrná žánrová a stylová pestrost. Tomu odpovídá i dramaturgie, orientující se především na tituly méně známé, dosud v Čechách neuvedené a neověřené. Domácí i hostující režiséři přitom často využívají muzikantského, pěveckého a pohybového potenciálu herců, výtvarné a hudební metafory, bohatých světelných a audiovizuálních prostředků. Tím vším se Divadlo v Dlouhé ve spektru českých divadel vymezilo jako divadlo, které překračuje činohru směrem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru. Dalším specifickým rysem Divadla v Dlouhé je kontaktnost jeho představení a kolektivní herecká souhra. Živá rezonance s publikem je dosahována mj. vysokým stupněm energie, kterou do každého představení vnášejí všechny jevištní složky, herci počínaje. I když v uplynulých letech vyrostla v divadle řada skutečných hereckých osobností, či dokonce hvězd, je to právě společná energie a kolektivní duch, které sem přitahují diváky. Divadlo v Dlouhé se pravidelně věnuje také dětským a mladým divákům, pro něž vedle běžných představení pořádá dva festivaly (Dítě v Dlouhé a 13+). Pod hlavičkou Divadla v Dlouhé působí také Klub mladých diváků, který zprostředkovává návštěvu divadla žákům a studentům škol. Nejen mladým divákům je určena řada doprovodných programů (lektorské úvody, debaty s tvůrci, prohlídky zákulisí, tvůrčí dílny aj.) Divadlo působí v památkově chráněném objektu z roku 1929, ale svým divákům poskytuje veškerý komfort včetně klimatizace a bezbariérového přístupu. Hraje se ve velkém sále pro více než 400 diváků i v komorním foyer. Divadlo v Dlouhé vzniklo v roce 1996 spojením dvou hereckých skupin, které přišly s režisérkou Hanou Burešovou a dramaturgem Štěpánem Otčenáškem a s režisérem Janem Bornou. Vedle domácích režisérů v divadle v průběhu jeho pětadvacetileté historie opakovaně pracovaly přední osobnosti české režie (J. A. Pitínský, J. Nebeský, J. Mikulášek, M. Františák, tandem SKUTR ad.). Ředitelkou divadla je po celou dobu jeho existence Daniela Šálková.