Švandovo divadlo

Švandovo divadlo

Švandovo divadlo je moderním evropským kulturním centrem živých umění. Jeho repertoár tvoří především inscenace stálého činoherního souboru pod vedením uměleckého šéfa Martina Františáka a další produkce, jež se dělí do pravidelných programových cyklů věnujících se různým žánrům a disciplínám živého umění. Ke vnímání Švandova divadla jako kulturního centra přispívá kontinuální podpora a poskytování prostoru a zázemí alternativním projektům a nově vznikajícím nezávislým souborům, často tvořených z řad studentů DAMU.

Svým příznivcům nabízí divadlo možnost setkávat se s výjimečnými osobnostmi českého, evropského i světového umění v rámci cyklu talk-show Scénické rozhovory a při pravidelných produkcích koncertů nadžánrové, klasické hudby i world-music. Dalším projektem je Výtvarná zeď, jejíž hlavní myšlenkou je pomíjivost divadla. Mezi významné aktivity divadla patří programy pro děti a mládež a lektorské oddělení s výukovými programy pro veřejnost. Neméně důležitá je snaha intenzivněji rozvíjet mezinárodní spolupráci a vytvářet projekty se zahraničními partnerskými divadly a jejich osobnostmi.

Švandovo divadlo opírá svou existenci o stočtyřicetiletou tradici a ročně se zde uskuteční více než 450 kulturních akcí. Švandovo divadlo disponuje dvěma hracími prostory: Velkým sálem s kapacitou 300 míst a suterénním Studiem, kam se podle uspořádání vejde 44–100 diváků. Divadlo využívá pro vybrané produkce ve Velkém sále titulkovací zařízení a díky tomu je otevřeno také mezinárodnímu, anglicky mluvícímu publiku. Divadlo má bezbariérový přístup, nabízí taktéž představení s titulky pro neslyšící a je klimatizováno. Ředitelem Švandova divadla na Smíchově je od roku 2002 Mgr. Daniel Hrbek, Ph.D.