Umění pro město

29.08.2022

Program UMĚNÍ PRO MĚSTO je nová forma systematické podpory současného umění ve veřejném prostoru ze strany hlavního města Prahy. Program si klade za cíl finančně podporovat pořizování uměleckých děl na veřejná prostranství prostřednictvím městských organizací a investorů.

Umění pro město

Po dlouhém období absence legislativní, politické i odborné koncepce nakládání s veřejným prostorem se město Praha rozhodlo připojit k většině evropských a světových metropolí, které věnují na umění ve veřejném prostoru určitou část ze svých rozpočtů. V současnosti v Praze vzniká málo kvalitních a inovativních uměleckých děl a site-specific intervencí ve veřejném prostoru. Představa o „pravém” umění ve veřejném prostoru je stále pro mnoho lidí omezena na pomníky a památníky s bronzovými sochami na žulových podstavcích z přelomu 19. a 20. století. Město Praha má v tomto ohledu oproti jiným světovým metropolím velký veřejný dluh. Po roce 1990 neexistovala žádná forma podpory současného umění v městských ulicích a parcích. To vedlo k „zanášení“ veřejného prostoru díly, která byla většinou sice „zdarma”, avšak ne nezištně, darována městským částem, institucím či městu Praha. Taková díla byla často umístěna bez ohledu na souvislost s okolím, na charakter místa, jeho historii nebo místní komunitu. Program UMĚNÍ PRO MĚSTO umožní pro to nejcennější, co Praha má, tedy pro náš společný sdílený prostor, vybírat a podporovat to nejlepší, co současné výtvarné umění představuje. Umění ve veřejném prostoru Prahy bude kvalitní, inovativní a v promyšleném vztahu s prostředím. Pražský veřejný prostor nabídne veřejnosti aktuální konfrontace mezi historickými uměleckými památkami a současným výtvarným a vizuálním uměním. Nové umělecké intervence by měly vznikat po celé ploše města, aktivizovat a socializovat zanedbaná prostranství a nesoustředit se pouze na (širší) centrum. Význam a vnímání hodnoty současného umění ve veřejném prostoru je třeba posílit zejména budováním odborného a veřejného dialogu mezi umělci, architekty, designéry, teoretiky umění, historiky a širokou veřejností. V dialogu musí být reflektovány proměny společnosti a kultury, které se odrážejí v umělecké tvorbě doma i ve světě. Program Umění pro město se primárně soustředí na problematiku trvalého osazování uměleckých děl do veřejného prostoru. V roce 2020 se navíc podařilo program i rozšířit a využít jej k pořádání krátkodobých instalací a uměleckých intervencí. Projekty pro dočasné instalace jsou realizovány prostřednictvím Galerie hlavního města Prahy, která je odborným garantem programu a kurátorem současného umění ve veřejném prostoru v Praze.

Všechny informace o programu včetně manuálů a metodiky naleznete zde: https://umenipromesto.eu/