Kulturní politika hl. m. Prahy 22+

25.08.2022


Kulturní politika je zastřešujícím koncepčním dokumentem dlouhodobějšího charakteru, na který bude navazovat tvorba každoročních akčních plánů, které z něj budou vycházet a konkretizovat projekty pro jednotlivé roky. Zpracováním dokumentu byla Odborem kultury a cestovního ruchu MHMP pověřena Kreativní Praha, z. ú.

Návrh formuluje vizi a cíle v oblasti umění, kultury a kulturních a kreativních odvětví v Praze. Časově je koncipován na horizont 8-10 let. Návrh vychází z analytických východisek, která jsou opřena o SWOT analýzy. Je navázán na relevantní koncepční materiály města (Strategický plán města, Strategie cestovního ruchu Zájmy Prahy na prvním místě, Strategie vzdělávací politiky 2030+, RIS3 pro Prahu) a státu (Státní kulturní politika 2021-25, Strategie rozvoje a podpory KKO). Kromě samotné návrhové části bude dokument obsahovat také implementační plán - jakým způsobem bude návrh realizován a jakým způsobem bude vyhodnocováno jeho plnění.

Zpracováním dokumentu byla Odborem kultury a cestovního ruchu MHMP pověřena Kreativní Praha, z. ú. Přípravy dokumentu odstartovalo Pražské kulturní fórum (v dubnu 2021), následovalo dotazníkové šetření k dilematům kulturním politiky (v květnu 2021) otevřené široké kulturní obci, které sloužilo jako vstup do práce na dokumentu. K tvorbě dokumentu byly vytvořeny tři tematické pracovní skupiny a řídící výbor. Více informací naleznete zde: http://kreativnipraha.eu/cs/kulturni-politika-hmp-22

KULTURNÍ POLITIKA HL. M. PRAHY ke stažení ZDE