Městská divadla pražská

Městská divadla pražská

Městská divadla pražská patří mezi největší česká činoherní divadla. Působí na třech scénách – ABC, Komedie a Rokoko. Poskytují veřejné kulturní služby široké divácké obci.

Repertoár divadla ABC tvoří česká i světová dramatická tvorba, adaptace klasických literárních děl a tradičně také zábavní hudební tituly. Malá scéna divadla ABC je určena pro vzdělávací pořady. Divadlo Rokoko profiluje dramaturgie jako klubovou scénu pro moderní dramatické formy. V divadle Komedie tvoří program projektová tvorba cílená zejména na mladší diváky, představení rezidentních umělců a souborů, hostování mimopražských divadel, festivaly, mezinárodní koprodukce. V rozlehlém foyer divadla se konají různorodé doprovodné akce, např. koncerty, výstavy, happeningy apod.

Umělecký soubor Městských divadel pražských odehraje ročně na svých pražských scénách přes pět set představení, dalších pět desítek pak na zájezdech po celé České republice i v zahraničí. Divadlo dále spolupořádá více než sto dalších kulturních akcí. Nedílnou součástí činnosti Městských divadel pražských jsou vzdělávací programy pro mladé diváky ze základních a středních škol, herecké kurzy, komentované prohlídky a populárně naučné pořady pro širokou veřejnost. Městská divadla pražská jsou od roku 2018 jako jediné české divadlo členem prestižní mezinárodní networkingové platformy UTE (Unie evropských divadel). Se svými evropskými partnery spolupracují na recipročních výměnách i na vzniku koprodukčních inscenací. Od téhož roku vydávají Městská divadla pražská také společenský dvouměsíčník Moderní divadlo.