Divadlo pod Palmovkou

Divadlo pod Palmovkou

Divadlo pod Palmovkou s téměř osmdesátiletou historií je dnes jednou z nejúspěšnějších pražských divadelních scén. Divadlo sídlí v pražské Libni, v místě s pozoruhodným geniem loci někdejší dělnické čtvrti, kterou ve svých nejslavnějších dílech oslavil mj. Bohumil Hrabal.

V současné době je divadlo součástí páteřní sítě divadel zřizovaných hlavním městem Prahou. Divadlo disponuje stálým divadelním souborem s řadou oceňovaných hereckých osobností, spolupracuje s renomovanými zahraničními tvůrci a svou práci opakovaně představilo také v zahraničí (Polsko, Litva, Slovensko, Maďarsko). Od roku 2016 divadlo pořádá mezinárodní festival divadel střední Evropy Palm Off Fest, díky kterému se českému publiku představila pozoruhodná díla stojící vedle „středního proudu“ středoevropského divadla. V roce 2022 se divadlo zúčastnilo projektu Face to Faith v rámci programu EU Kreativní Evropa. Krásně zdobený secesní divadelní sál patří mezi nejkrásnější pražské divadelní sály. Divadlo disponuje dvěma divadelními scénami – Velkou scénou pro 300 diváků a experimentální scénou Studio PALM OFF pro sedmdesát diváků, v obou případech s bezbariérovým přístupem pro diváky.

Doménou jevištní tvorby Divadla pod Palmovkou je uvádění inscenací, které živě reagují na aktuální témata a činí tak ryze současným divadelním způsobem. Značnou část repertoáru tvoří adaptace současných nebo klasických románů a nové výklady klasických divadelních děl. V čele úsilí divadla přitom stojí práce s hercem a hledání současné podoby starých příběhů i příběhů zcela nových: snažíme se tak pro současnost nově definovat slovo „kultura“, které označuje soubor jevů, jimiž se jako společnost „kulticky“ definujeme a kterým věříme (nebo se proti nim naopak vymezujeme). Divadlo pod Palmovkou nabízí také své prostory k pronájmům a spolupracuje například s Pamětí Národa. V roce 2018 získala Palmovka prestižní ocenění Divadlo roku.