Kontakty

Oddělení kultury je součástí odboru kultury a cestovního ruchu, naleznete nás v Paláci Adria, vchod A, 5. patro, Jungmannova 36/31, Praha 1.

Oddělení kultury

Oddělení cestovního ruchu

Oddělení národnostních menšin a cizinců

Oddělení zastoupení Prahy v Bruselu

Oddělení kultury - kontakty

MgA. Jiří Sulženko, Ph.D.

ředitel odboru

MgA. Kateřina Hakenová

Vedoucí oddělení kultury, tel.: +420 236 002 006

Mgr. Bohuslava Fuxová

Koncepční specialistka, oblast neprofesionálního umění, tel.: +420 236 002 602

Mgr. Daniela Kulhavá

Koordinátorka, oblast divadla a nového cirkusu, tel.: +420 236 002 055

Mgr. Barbora Landová

Koncepční specialistka, oblast divadla a tance, tel.: +420 236 002 528

Mgr. Jana Lapáčková

Koncepční specialista, oblast klasické, soudobé a jazzové hudby, tel.: +420 236 002 079

Mgr. Kateřina Opatrná

Koncepční specialistka, oblast vizuálního umění, tel.: +420 236 003 162

Bc. Radka Podrazilová

Specialistka projektů EU, individuální účelové dotace, tel.: +420 236 002 541

PhDr. Lenka Svobodová Grossová

Koncepční specialistka, oblast alternativní hudby a audiovize, tel.: +420 236 002 528